Posts Tagged ‘โรงงานไฟฟ้าพลังงาน’

โรงงานไฟฟ้าพลังงานสะอาด

โรงงานไฟฟ้าขนาดเล็ก

โรงงานไฟฟ้าขนาดเล็ก

ต้องยอมรับว่า ประเทศไทยไม่ได้มีแหล่งพลังงานเชิงพาณิชย์เพียงพอต่อความต้องการ จำเป็นต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศมากกว่า 60 %ของความต้องใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ทั้งหมด

กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ : ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงในยุควิกฤติน้ำมัน ทำให้การเลือกใช้พลังงานหมุนเวียน ได้แก่ แสงอาทิตย์ น้ำ ลม ไม้ ฟืน รวมไปถึงชีวมวลจากแกลบ กาก(ชาน)อ้อย  ฟางข้าว ซังข้าวโพด  เศษไม้ต้นยางพารา น้ำมันปาล์ม และมันสำปะหลัง เป็นต้น กลายเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา ขณะที่ไทยเองก็เป็นแหล่งผลิตพืชเกษตรสำคัญของภูมิภาค ซึ่งมีความพร้อมด้านวัตถุดิบเหล่านี้

Continue reading

Advertisements