Posts Tagged ‘สมาธิดี’

พูด2ภาษา ส่งผลดีต่อสมอง สมาธิดี-ป้องกันอัลไซเมอร์

พูด2ภาษา ส่งผลดีต่อสมอง สมาธิดี-ป้องกันอัลไซเมอร์

พูด2ภาษา ส่งผลดีต่อสมอง สมาธิดี-ป้องกันอัลไซเมอร์

การพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มพูนมูลค่าให้กับบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ผู้ที่รู้มากกว่าหนึ่งภาษาจะได้เปรียบผู้อื่นในแง่ของความรอบรู้และการสื่อ สาร ล่าสุด งานวิจัยของจาเร็ด ไดมอนด์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา พบด้วยว่า การพูดสองภาษาเป็นประจำส่งผลดีต่อสมองมหาศาล

Continue reading

Advertisements