Posts Tagged ‘ยวนใจชาย’

“กลิ่นเหงื่อหญิง”ยวนใจชาย

women&Male

women&Male

ขวด น้ำหอมอาจไม่จำเป็นสำหรับสาวๆ อีกต่อไปเพราะกลิ่นที่หนุ่มๆหลงใหล คือ “กลิ่นเหงื่อ” ของสาวๆ นั่นเอง นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นออสเตรเลียพบว่ากลิ่นเหงื่อสาวๆ เป็นสเน่ห์เย้ายวนเพศตรงข้ามซึ่งส่งผลโดยตรงต่อพฤติกรรมการเลือกคู่ของ มนุษย์ผู้ชายโดยให้นักศึกษามหาวิทยาลัยกว่า 150 คน กรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ชีวิตรักและเก็บตัวอย่างรหัสพันธุกรรมหรือ ดีเอ็นเอส่วนที่ควบคุมภูมิต้านทานโรค หรือยีนส์เอ็มเอชซีเพื่อหาความหลากหลายของชุดรหัสพันธุกรรมซึ่งเป็นยีนส์ที่ ส่งผลต่อกลิ่นตัว พบว่ายีนส์เอ็มเอชซีที่มีความหลากหลายสูง ความสามารถในการต้านทานโรคก็จะสูงตามไปด้วย

ผู้หญิงที่มีความหลากหลายของยีนส์เอ็มเอชซีสูงมักชอบอยู่เป็นกลุ่มจึงทำให้ มีนิสัยช่างเลือกเพราะยีนส์ดังกล่าวมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกคู่ส่งผลให้ ผู้หญิงกลุ่มนี้ประสบความสำเร็จกับชีวิตรักมากที่สุด สอดคล้องกับการวิจัยในอดีตที่พบว่า มนุษย์มักรู้สึกดีกับคนที่มีกลิ่นตัวแตกต่างจากตนมากที่สุด

Advertisements