Posts Tagged ‘พัฒนางาน’

เพื่อความก้าวหน้า อ่านหนังสือวันละ 9 หน้า

อ่านหนังสือวันละ 9 หน้า

อ่านหนังสือวันละ 9 หน้า

แอบไปเก็บบทความจากเวปนี้ครับ

คุณผู้อ่านเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะ “You are what you read.” “คนเราจะพัฒนาไปตามสิ่งที่เราอ่าน”

ทุกครั้งที่ดิฉันจัดฝึกอบรม จัดสัมมนา ดิฉันจะถามผู้เข้าร่วมสัมมนาเสมอๆ ว่าในแต่ละปีผู้เข้าร่วมสัมมนาอ่านหนังสือที่เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ วิชาชีพของตนเองปีละกี่เล่ม เช่นคนที่ทำงานเป็นนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์, นักการขาย, นักการตลาด, นักบริหาร, วิศวกร เป็นต้น

Continue reading

Advertisements