Posts Tagged ‘ฝีมือเด็กไทย’

รถ พลังไฮโดรเจน เทคโนโลยีอนาคตฝีมือเด็กไทย

รถพลังไฮโดรเจนฝีมือคนไทย

รถพลังไฮโดรเจนฝีมือคนไทย

แม้ว่าจะเป็นเพียงโครงการเริ่มต้นเล็กๆ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานธรรมดา ผมเชื่อว่าในอนาคตเราจะเห็นรถต้นแบบที่รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับรถที่เราเห็นวิ่งบนถนน คนไทยทำได้

หลังจากกระแส ‘รักษ์โลก’ กระโดดเข้ามาเป็นกระแสสังคมที่ขับเคลื่อนโลกยุคโลกาภิวัตน์ไปสู่ความเจริญ อย่างยั่งยืน

‘พลังงานสะอาด’ กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาคมโลกตื่นตัวและให้ความสำคัญมาโดยตลอด

Continue reading

Advertisements