Posts Tagged ‘ผลิตไฟฟ้า’

โครงการ สร้างฟาร์มกังหันลม ผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงสหรัฐ

โครงการ สร้างฟาร์มกังหันลม ผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงสหรัฐ

โครงการ สร้างฟาร์มกังหันลม ผลิตไฟฟ้าหล่อเลี้ยงสหรัฐ

“แอตแลนติก วินด์ คอนเนกชั่น” เป็นชื่อของโครงการสร้างกังหันลมผลิตพลังงานหมุนเวียนใหม่ล่าสุด กลางมหาสมุทรแอตแลนติก ตั้งอยู่ห่างจากชายฝั่ง 560 กิโลเมตร เรียงรายตลอดแนวชายฝั่งรัฐเวอร์ จิเนียไปจนถึงนิวเจอร์ซีย์ โดยจะเชื่อมต่อไปยังโรงงานไฟฟ้าชายฝั่งของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อป้อนไฟฟ้าให้กับบ้านเรือนตลอดแนวชายฝั่งตะวันออก เฟสแรกจะแล้วเสร็จ ในอีก 6 ปีข้างหน้า หรือปี 2559 สามารถจ่ายไฟได้ 2,000 เมกะวัตต์ รองรับการใช้งานของบ้านเรือนราว 5 แสนหลัง

Continue reading

Advertisements