Posts Tagged ‘ปาล์มน้ำมัน’

เพาะเห็ดฟางจาก”ทะลายปาล์ม”

เพาะเห็ดฟางจาก"ทะลายปาล์ม"

เพาะเห็ดฟางจาก"ทะลายปาล์ม"

ผมอ่านเจอบทความนี้ในหน้าข่าวการเกษตรของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 30 กค.2552 เป็นการใช้วัสดุที่ไม่มีค่านำมาทำให้มีคุณค่าและสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกร เลยนำมาแปะไว้ในบล็อกนี้

ปาล์มน้ำมันพืชเศรษฐกิจของ จ.กระบี่ ที่วันนี้ไม่ใช่มีราคาแค่เมล็ดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบป้อนโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังมีส่วนอื่นๆ ของปาล์มที่สามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพิ่มมูลค่าให้แก่เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะทะลายปาล์ม ที่เมื่อก่อนมองดูเป็นสิ่งที่ไร้ค่า แต่ปัจจุบันกลับกลายเป็นสิ่งที่มีราคา เป็นที่ต้องการของเกษตรกรที่ยึดอาชีพเพาะเห็ดฟางอย่างมาก

Continue reading

Advertisements