Posts Tagged ‘จักรยานหุ่นยนต์’

เปิดสนามอัจฉริยะ จักรยานหุ่นยนต์ไร้คนขับ

bicycleRobot-จักรยานอัจฉริยะ

bicycleRobot-จักรยานอัจฉริยะ

อ่านดีๆนะครับ ไม่ใช่จักรยานยนต์ จักรยานธรรมดานี่แหละ…ภาพ ของจักรยานวิ่งฉิว ขณะที่หนุ่มน้อยก้าวเดินตามช้าๆ มือถือรีโมตคอนโทรลขนาดเล็ก บังคับให้จักรยานทรงตัววิ่งไปโดยล้ม หรือหยุดอยู่กับที่ราวกับล็อกไว้โดยไม่มีขาตั้ง สร้างความตื่นตาและความสงสัยให้กับผู้พบเห็นว่ามันทรงตัวอยู่ได้อย่างไร

หลายคนเอามือแตะๆ คลำๆ พร้อมออกแรงผลักเบาๆ จักรยานคันเก่งก็จะออกแรงต้าน และค่อยๆ ดีดตัวกลับที่เดิม

Continue reading

Advertisements