Archive for the ‘Simply_Thai TECH’ Category

รถ พลังไฮโดรเจน เทคโนโลยีอนาคตฝีมือเด็กไทย

รถพลังไฮโดรเจนฝีมือคนไทย

รถพลังไฮโดรเจนฝีมือคนไทย

แม้ว่าจะเป็นเพียงโครงการเริ่มต้นเล็กๆ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานธรรมดา ผมเชื่อว่าในอนาคตเราจะเห็นรถต้นแบบที่รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับรถที่เราเห็นวิ่งบนถนน คนไทยทำได้

หลังจากกระแส ‘รักษ์โลก’ กระโดดเข้ามาเป็นกระแสสังคมที่ขับเคลื่อนโลกยุคโลกาภิวัตน์ไปสู่ความเจริญ อย่างยั่งยืน

‘พลังงานสะอาด’ กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาคมโลกตื่นตัวและให้ความสำคัญมาโดยตลอด

Continue reading

Advertisements

เปิดสนามอัจฉริยะ จักรยานหุ่นยนต์ไร้คนขับ

bicycleRobot-จักรยานอัจฉริยะ

bicycleRobot-จักรยานอัจฉริยะ

อ่านดีๆนะครับ ไม่ใช่จักรยานยนต์ จักรยานธรรมดานี่แหละ…ภาพ ของจักรยานวิ่งฉิว ขณะที่หนุ่มน้อยก้าวเดินตามช้าๆ มือถือรีโมตคอนโทรลขนาดเล็ก บังคับให้จักรยานทรงตัววิ่งไปโดยล้ม หรือหยุดอยู่กับที่ราวกับล็อกไว้โดยไม่มีขาตั้ง สร้างความตื่นตาและความสงสัยให้กับผู้พบเห็นว่ามันทรงตัวอยู่ได้อย่างไร

หลายคนเอามือแตะๆ คลำๆ พร้อมออกแรงผลักเบาๆ จักรยานคันเก่งก็จะออกแรงต้าน และค่อยๆ ดีดตัวกลับที่เดิม

Continue reading

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

สาหร่ายบำบัดน้ำเสีย มข.วิจัยแก้ปัญหาชุมชน

จากปัญหาของชุมชนมาสู่การศึกษาวิจัยและแก้ปัญหาโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.)
โดย ปัญหาเกิดขึ้นจากโรงงานขนมจีนซึ่งเป็นแหล่งผลิตขนมจีนที่ขึ้นชื่อของจังหวัด ขอนแก่น ปล่อยน้ำทิ้งโดยไม่บำบัดลงสู่แหล่งน้ำของชุมชน ของบ้านหนองกุง ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียและส่งกลิ่นเน่าเหม็นตามมา

ด้วย เหตุนี้ รศ.ดร.สุมนทิพย์ บุนนาค อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยา ศาสตร์ มข. จึงได้นำปัญหามาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตขนมจีน โดยนำสาหร่ายสไปรูลีน่าหรือสาหร่ายเกลียวทอง มาใช้ในการวิจัยเนื่องจากสาหร่ายสไปรูลีน่า สามารถเจริญเติบโตได้ในน้ำเน่าเสีย

Continue reading

เครื่องปอกไข่ต้ม

เครื่องปอกไข่ต้ม

เครื่องปอกไข่ต้ม

เคาะ ประตูแคมปัสวันนี้เป็น เครื่องปอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุกอัตโนมัติ ผลงานออกแบบและสร้างของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

Continue reading

กระดูกเทียมจากพลาสติก

กระดูกเทียมจากพลาสติกชีวภาพ

กระดูกเทียมจากพลาสติกชีวภาพ

งานวิจัยของคนไทยนั้นมีหัวข้อน่าสนใจมากมาย อย่างความคิการผลิตพลาสติกเพื่อมาช่วยในการประสานกระดูกที่หักแล้วสลายตัวเองได้ก็เป็นงานวิจัยที่ไอเดียดี อ่านมาจาก เคาะประตูแคมปัส ในข่าวสด ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผศ.สมหมาย ผิวสะอาด คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มทร.ธัญบุรี) ที่ใช้กระดูกเทียมฝังเข้าไปในร่างกาย โดยผศ.สมหมาย กล่าวว่า โดยปกติ กระดูกเทียมที่ฝังเข้าไปในร่างกายจะต้องถูกผ่าออกเมื่อกระดูกจริงงอกขึ้นมา ใหม่ซึ่งคนไข้ต้องผ่าตัดหลายครั้ง แต่สำหรับกระดูกเทียมที่ย่อยสลายได้จะช่วยลดขั้นตอนการรักษา เพราะแพทย์จะผ่าตัดใส่กระดูกเทียมเพียงครั้งเดียว จากนั้นกระดูกเทียมจะค่อยๆ ย่อยสลายในร่างกายพร้อมๆ กับเซลล์กระดูกใหม่งอกขึ้นมาแทนกระดูกเทียมในที่สุด ทั้งนี้ ในส่วนของทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการหาทีมแพทย์ที่สนใจนำผลงานไปศึกษาและทดสอบ เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“กระดูกเทียมจาก พลาสติกชีวภาพเป็น การสังเคราะห์พลาสติกพอลิแล็กติกแอซิด (PLA)และไฮดรอกซี่อะพาไทท์(HAP) ด้วย กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ซึ่งได้คุณสมบัติเป็นที่น่าพอใจ พลาสติกที่ได้ คือสามารถรับน้ำหนักได้ดี ย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์ในร่างกายโดยไม่มีการต่อต้านใดๆ ในร่างกาย” อัตราส่วนผสมการขึ้นรูประหว่าง HAP:PLA ที่เหมาะสมคือ 40:60 ซึ่งมีความทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ทั้งนี้ ในส่วนผสมดังกล่าวจะไม่ละลายในตัวทำละลาย ข้อดีคือ ในกระบวนการขึ้นรูปกระดูกเทียมเราจึงใช้วิธีการขึ้นรูปเชิงกล ซึ่งนอก จากรับน้ำหนักได้ดี ได้มาตรฐานเชิงพลาสติกแล้ว ยังไม่มีสารตกค้างอีกด้วย”

ผศ.สม หมาย กล่าวอีกว่า โครงการนี้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2551 ซึ่งทีมวิจัยไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ เพราะเราได้มีโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้านการขึ้นรูป เพื่อให้ได้กระดูกเทียมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสูงสุด

เตาเผาถ่าน200ลิตร..ราคาถูก ผลผลิตสูง

เตาเผาถ่าน๒๐๐ลิตร

ในคอลัมภ์หน้าการเกษตรของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันจันทร์ เป็นคอลัมภ์ที่นำความรู้ทั้งการเกษตรที่น่าสนใจและการประยุกต์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อย่างการทำเตาเผาถ่านเพื่อให้ได้ทั้งน้ำส้มควันที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้มากมายและได้ถ่านคุณภาพสูง ควันน้อยและให้ความร้อนได้ดีและสม่ำเสมอ  อย่างบทความเรื่องเตาถ่านนี้ก็นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจ ลองอ่านดูครับ

แม้ปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกที่ได้มาจากพัฒนาด้าน เทคโนโลยีมามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นก็ตาม แต่ในยุคนี้ต้องยอมรับว่า ผู้คนมาหันให้ความสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ย้อนยุคกลับมาให้ความสำคัญภูมิปัญญาชาวบ้าน อย่างที่บ้านหอก หมู่ 4 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ กว่า 60 ครัวเรือน นำเอาถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร มาผลิตเป็นเตาถ่านมาใช้เองในครัว ที่เหลือนำไปขายเพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง

Continue reading

เครื่องมือเก็บยางก้อนถ้วย

ยางก้อนถ้วย

ยางก้อนถ้วย

ยางก้อนถ้วยก็เป็นการผลิตอีกรูปแบบหนึ่งที่จะพัฒนาให้มีคุณภาพได้เช่นกัน เพื่อเป็นวัตถุดิบนำไปผลิตยางแท่ง STR ที่มีคุณภาพสูง แต่มีต้นทุนการผลิตต่ำ ยางก้อนถ้วยเป็นทางเลือก เนื่องจากผลิตง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย ใช้เวลาและแรงงานน้อย การผลิตยางก้อนถ้วยที่มีคุณภาพจะต้องมีลักษณะเป็นรูปถ้วย สะอาด สีสวย ไม่มีสิ่งปะปนและไม่มีกลิ่นเหม็น มีน้ำหนักประมาณ 80-500 กรัม

อ่านพบในคอลัมภ์”เกษตรยุคใหม่”โดยรศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

เรื่องของยางพารามีมากมายที่นำมาเล่าได้ไม่หมด วันนี้อยากจะแนะนำยางรูปแบบหนึ่งที่เรียกว่ายางก้อนถ้วย ซึ่งเป็นรูปแบบของการแปรรูปยางพาราอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าโรงงานยางแท่งมีความต้องการสูง และอยากได้มากกว่าขี้ยาง เพราะว่ายางก้อนถ้วยจะสะอาดกว่า วิธีการทำยางก้อนถ้วยนี้ไม่ยาก ถึงแม้จะเป็นมือใหม่ก็น่าจะทำได้ดี

Continue reading