รถ พลังไฮโดรเจน เทคโนโลยีอนาคตฝีมือเด็กไทย

รถพลังไฮโดรเจนฝีมือคนไทย

รถพลังไฮโดรเจนฝีมือคนไทย

แม้ว่าจะเป็นเพียงโครงการเริ่มต้นเล็กๆ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานธรรมดา ผมเชื่อว่าในอนาคตเราจะเห็นรถต้นแบบที่รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงกับรถที่เราเห็นวิ่งบนถนน คนไทยทำได้

หลังจากกระแส ‘รักษ์โลก’ กระโดดเข้ามาเป็นกระแสสังคมที่ขับเคลื่อนโลกยุคโลกาภิวัตน์ไปสู่ความเจริญ อย่างยั่งยืน

‘พลังงานสะอาด’ กลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ประชาคมโลกตื่นตัวและให้ความสำคัญมาโดยตลอด

เมื่อ เร็วๆ นี้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานแถลงข่าว ‘งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย ประจำปี 2553’ เพื่อแสดงผลงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมฝีมือคนไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง ขวาง และเปิดโอกาสทางธุรกิจผลักดันสินค้าสู่ตลาดเชิงพาณิชย์

โดย หนึ่งในผลงานสุดโดดเด่นภายในงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยประจำปีนี้ ก็คือ ‘รถพลังงานไฮโดรเจน’ ซึ่งเป็นผลงานการคิดค้นจากมันสมองนักศึกษาไทยล้วนๆ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอม เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง หรือ สจส.

รถพลังไฮโดรเจนฝีมือคนไทย

รถพลังไฮโดรเจนฝีมือคนไทย

นาย สุรดล ภู่กลั่น นักศึกษาเจ้าของโครงการเปิดเผย ว่า

โครงการนี้ได้ รับแรงบันดาลใจจากอาจารย์ที่สอนระบบพลังงานไฮโดรเจนในชั้นเรียน

ทางกลุ่ม รู้สึกสนใจระบบพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเริ่มนำความรู้มาต่อ ยอด โดยสร้างแผงพลังงานเซลล์เชื้อเพลิง (Fuel Cell) ตามความรู้ที่จากการค้นคว้าและคำแนะนำของ รศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญสุข อาจารย์ที่ปรึกษา

“ส่วนประกอบหลักของแผงพลังงานคือแผ่นแพลทินัม ซึ่งช่วยเป็นตัวกลางเหนี่ยวนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด เมื่อใส่น้ำซึ่งเป็นแหล่งพลังงานเข้าไป เครื่องกลจะแยกไฮโดรเจนออกจากน้ำเพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้า และส่งผ่านแผ่นแพลทินัมเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงานขับเคลื่อน” นายสุรดล อธิบายหลักการทำงานเบื้องต้น

นายสุรดล นักศึกษาคนเก่งยังเปิดเผยว่า ด้านการออกแบบตัวรถ ได้รับความช่วยเหลือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สจส. โดยใช้ต้นแบบจากจักรยาน ยนต์

เพราะเป็นพาหนะที่มีแรงต้านน้อย น้ำหนัก เบา แต่สามารถขับขี่ติดต่อกันได้นาน

ตัวรถมีความกว้าง 50 ซ.ม. ยาว 1.5 ม. สามารถขับขี่ได้หนึ่งคน

ไฮโดรเจน 1 ลิตร เร่งความเร็ว 60-80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

สามารถขับขี่ได้ระยะทาง 300 กิโลเมตร

นอก จากนี้ นายสุรดล ยังบอกด้วยว่า ในช่วงเดือนม.ค. ปีหน้า สจส.เตรียมทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์อีกครั้งด้วยการทำสถิติขับรถตู้ติดตั้ง เครื่องยนต์พลังงานไฮโดรเจนจากกรุงเทพฯ ขึ้นจ.เชียงใหม่แบบไม่มีหยุดพัก

“ข้อ ดีของพลังงานจากไฮโดรเจน คือ หลังใช้แล้วไม่เกิดสารตกค้าง แหล่งพลังงานหาง่าย เครื่องยนต์เงียบไม่มีเสียง และไม่ต้องอาศัยปัจจัยทางธรรมชาติ เช่น แสงแดด เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน” นายสุรดล กล่าว

จากข่าวสด วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2553

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: