พูด2ภาษา ส่งผลดีต่อสมอง สมาธิดี-ป้องกันอัลไซเมอร์

พูด2ภาษา ส่งผลดีต่อสมอง สมาธิดี-ป้องกันอัลไซเมอร์

พูด2ภาษา ส่งผลดีต่อสมอง สมาธิดี-ป้องกันอัลไซเมอร์

การพูดได้มากกว่าหนึ่งภาษา ถือเป็นคุณสมบัติพิเศษที่เพิ่มพูนมูลค่าให้กับบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำงาน ผู้ที่รู้มากกว่าหนึ่งภาษาจะได้เปรียบผู้อื่นในแง่ของความรอบรู้และการสื่อ สาร ล่าสุด งานวิจัยของจาเร็ด ไดมอนด์ มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์ เนีย นครลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา พบด้วยว่า การพูดสองภาษาเป็นประจำส่งผลดีต่อสมองมหาศาล

งานวิจัยชิ้นนี้ตีพิมพ์ในวารสารไซเอินซ์ ระบุว่า การพูดสองภาษาอย่างสม่ำเสมอช่วยให้สมองทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ไดมอนด์อ้างอิงถึงงานวิจัยของ เอลเลน เบียลีสต็อก มหาวิทยาลัยยอร์กในเมืองโตรอนโตของแคนาดาที่ชี้ว่า การพูดได้สองภาษาและการไม่รู้ว่ากำลังจะต้องพูดภาษาไหน ทำให้เกิดระบบไฟฟ้าชุดใหม่ในสมอง

การพูดสองภาษา สมองได้ฝึกซ้อมการบริหารจัดการอยู่เสมอ ส่งผลให้มีสมาธิดีขึ้น การพูดทำให้สมองต้องกำหนดเป้าหมายให้แจ่มชัดและเมินเฉยข้อมูลอื่นๆ ที่ทำให้เสียสมาธิ คนที่พูดสองภาษาทำได้ดีกว่า มีความผิดพลาดน้อยกว่า เมื่อให้ทดสอบทำภารกิจหลายอย่างพร้อมกัน เช่น ขับรถพร้อมกับคุยโทรศัพท์

แต่คนที่พูดสองภาษาจะมีช่วงเวลาหยุดชะงักหลายวินาที ก่อนที่จะหาคำที่เหมาะในภาษาที่ถูกต้องมาพูดได้ คือจะมีปัญหาคิดคำไม่ออก ติดอยู่ที่ปลายลิ้นมากกว่าเพื่อน เพราะเด็กที่พูดได้สองภาษาจะจำคำศัพท์ในแต่ละภาษาได้เฉลี่ยน้อยกว่าคนที่พูด ภาษาแม่ได้เพียงภาษาเดียว คือรู้ศัพท์แต่ละภาษาไม่มาก แต่รวมๆ แล้วรู้มากกว่าคนอื่น

นอกจากนั้น คนพูดได้หลายภาษายังมีโอกาสเป็นโรคอัลไซเมอร์น้อยกว่า จากการติดตามดูกลุ่มที่พูดสองภาษา พบว่า พัฒนาเป็นอัลไซเมอร์ช้ากว่าคนที่พูดภาษาเดียวถึง 4 ปี และเมื่อเริ่มป่วย โรคเริ่มทำลายสมอง คนที่พูดสองภาษายังมีความจำที่ดีกว่า

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: