เครื่องปอกไข่ต้ม

เครื่องปอกไข่ต้ม

เครื่องปอกไข่ต้ม

เคาะ ประตูแคมปัสวันนี้เป็น เครื่องปอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุกอัตโนมัติ ผลงานออกแบบและสร้างของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

“เอ”นาย สักวกูณฐ์ สายวงษ์ใย นักศึกษาหนึ่งในผู้สร้าง เล่าว่า ในการสร้างได้รับคำแนะนำเป็นอย่างดีจากอาจารย์ณัฐพล กล้าหาญ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเครื่องกล โดยศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของไข่ไก่ สรุปว่า เปลือกไข่ไก่เป็นหินปูนแข็งเรียบติดแน่นอยู่กับเยื่อหุ้มไข่ไก่ชั้นนอก จะแยกเปลือกไข่ไก่ออกจากเยื่อนี้ได้ยาก ซึ่งนำมาสู่การออกแบบเครื่องปอกเปลือกไข่ไก่ต้มสุกอัตโนมัติ

เครื่องปอกไข่ต้ม

เครื่องปอกไข่ต้ม

“ต้อม”นายมานะชัย คล้ายมอญ นักศึกษาอีกหนึ่งในผู้สร้าง อธิบายว่า เครื่องที่สร้างขึ้นจะมีหลักการทำงานที่เริ่มต้นที่ชุดกะเทาะเปลือก โดยจะทำการหมุนเพื่อกะเทาะเปลือกของไข่ที่ต้มให้เกิดการแตกร้าว แล้วจึงไหลผ่านไปยังชุดลำเลียงของรางรับไปยังชุดปอกเปลือกไข่ต้มและชุดกด

ซึ่ง ชุดปอกและชุดกดจะทำงานไปพร้อมกันโดยที่ชุดปอกเปลือกจะหมุนเข้าหากัน เพื่อให้ผิวสัมผัสของเปลือกไข่ที่แตกร้าวติดกับชุดยางปอกเปลือกเพื่อให้ดึง เยื่อของเปลือกไข่ออกโดยรับแรงกดและแรงดันในการเคลื่อนที่จากชุดกดไข่จะไหล ออกมายังถาดรองรับที่อยู่ภายนอก

ท่านที่สนใจสอบถามได้ที่ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทร 0-3543-4016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: