ฝึกลูกแก้ปัญหา เสริมสร้างทักษะ

ฝึกลูกแก้ปัญหา เสริมสร้างทักษะ

ฝึกลูกแก้ปัญหา เสริมสร้างทักษะ

กระบวน การคิดวิเคราะห์ คือจุดเริ่มต้นของมหัศจรรย์พลังการเรียนรู้ นอกจากเสริมสร้างให้ลูกน้อยเป็นเด็กฉลาดแล้ว คุณพ่อคุณแม่คงอยากเห็นลูกน้อยมีทักษะในการคิดแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง…..คงจะจริงอย่างที่ว่า ที่ใดมีปัญหา ที่นั่นก็ย่อมเกิดปัญญา

ศักยภาพ ในการแก้ไขปัญหาของลูกจะมีมากหรือน้อย เริ่มต้นที่กระบวนการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เกิดจากการทำงานของสมอง อันประกอบด้วยความสามารถในการวางแผน จดจำ และมีสมาธิ การที่ลูกน้อยมีกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่ดีจะทำให้เด็กรู้จักคิดหาเหตุผล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นตัวของตัวเอง และชอบที่จะเรียนรู้อย่างลึกซึ้ง เมื่อเด็กประสบผลสำเร็จในการทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด จะเป็นแรงจูงใจให้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ จนเกิดเป็นทักษะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่ลูกน้อยต้องเผชิญ ส่งผลให้มั่นใจในตัวเองมากขึ้น

พ.ญ.จันท์ ฑิตา พฤกษานานนท์ หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้คำแนะนำพ่อแม่ในการเลี้ยงดูลูกน้อย ว่าหากทารกมีโภชนาการที่ดี การเลี้ยงดูเหมาะสม ลูกน้อยจะมีศักยภาพเต็มที่ในการวางแผน จดจำ และมีสมาธิ นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหา

นอกจากปัจจัยเรื่องพันธุกรรม แล้ว ยังมีองค์ประกอบอื่นๆ เป็นตัวกำหนดสติปัญญาเด็ก ช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ และช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง

โภชนาการ ที่ดี จะทำให้ร่างกายและสมองเจริญเติบโตตามวัย ลูกน้อยควรได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนเหมาะสมกับวัย แหล่งสารอาหารที่ดีที่สุดคือ “นมแม่” แต่หากเด็กไม่สามารถรับประทานนมแม่ได้ ควรให้ดื่มนมผงที่มีสารอาหารครบถ้วน เพราะจะทำให้ลูกน้อยมีพัฒนาการเต็มศักยภาพ และสารอาหารสำคัญที่มีส่วนช่วยบำรุงสมองของลูกน้อยคือ ดีเอชเอ และเออาร์เอ หากลูกน้อยได้รับในปริมาณที่เหมาะสมจะทำให้การเรียนรู้ของลูกมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้น

ประสบการณ์เรียนรู้ที่หลากหลาย และการเลี้ยงดูที่เหมาะสม คุณพ่อคุณแม่สร้างเสริมทักษะกระบวน การคิดวิเคราะห์ของลูกน้อยได้โดยการเสริมสร้างและกระตุ้นอย่างถูกวิธีผ่าน ประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ ตา-ดู หู-ฟัง จมูก-สูดดม ปากลิ้น-ดูด อม เลีย รับรส ผิว หนัง-รับสัมผัสสิ่งต่างๆ การจัดประสบการณ์การเรียน รู้ให้ตรงตามพัฒนาการแต่ละช่วงวัยจึงสำคัญยิ่ง

เพราะเป็นสิ่งที่ช่วย เชื่อมโยงเครือข่ายใยประสาท ในสมอง โดยเฉพาะช่วง 3 ขวบปีแรกของชีวิต สมองจะมีการพัฒนามากถึงร้อยละ 80 ยิ่งคุณพ่อ คุณแม่เสริมทักษะให้ลูกน้อยได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย การเชื่อมโยงเครือข่ายใยประสาทในสมองจะยิ่งเกิดมาก นอกจากการเรียนรู้ที่หลากหลายแล้ว การเล่นที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยช่วยกระตุ้นให้เด็กรู้จักฝึกสังเกต และเรียนรู้ที่ดีวิธีหนึ่ง

มี บททดสอบกระบวนการคิดวิเคราะห์สำหรับเด็กวัย 9 เดือน ด้วย เกมซ่อนของเล่น ผลงานวิจัยล่าสุดที่ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ พบว่า ทารก วัย 9 เดือน ที่มีกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเกต และการเรียนรู้ที่ดี จะแก้ปัญหาที่อยู่ตรงหน้าได้

การวิจัยนี้ทดสอบทารกวัย 9 เดือน จำนวน 229 คน ด้วยวิธี 2-Step Means End Problem Solving (MEPS) Test

ขั้น ตอนแรก นำของเล่นวางบนผ้าให้ห่างจากตัวลูกน้อย หากลูกน้อยเอามือตวัดผ้า และดึงของเล่นเข้ามาหาตัว แสดงว่าลูกน้อยมีศักยภาพในการแก้ปัญหา มีการคิดวิเคราะห์ว่าต้องดึงผ้าเข้าหาตัวเพื่อหยิบของเล่นชิ้นนั้น

ขั้น ตอนที่สอง นำของเล่นวางไว้ใกล้ตัวเด็ก แต่ให้นำผ้ามาปิดคลุมของ เล่นที่อยู่ตรงหน้าลูกน้อย หากลูกพยายามเปิดผ้าเพื่อหยิบของเล่นออกมาให้ได้ บ่งบอกถึงกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเกต และการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งระหว่างขั้นตอนการทดสอบ พ่อแม่ควรให้กำลังใจลูกด้วยการตบมือเชียร์ ชมลูกน้อยไปด้วย เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี

งาน วิจัยชิ้นนี้พบว่า เด็กทารกที่มีโภชนาการดีต่อการสร้างเซลล์สมอง มีการพัฒนาสมองสู่กระบวนการวิเคราะห์ที่ดี ซึ่งสำคัญมากสำหรับการเรียนรู้ของลูกในอนาคต

ส่วนเด็กวัย 1 ขวบถึงขวบครึ่ง เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ได้ด้วยการขีดๆ เขียนๆ โดยพ่อแม่ควรทำเป็นตัวอย่าง เพราะเด็กในช่วงวัยนี้ เรียนรู้จากการเลียนแบบ พ่อแม่ร่วมทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างกระบวน การคิดวิเคราะห์สำหรับลูกได้อย่างง่ายๆ โดยการยื่นดินสอสีเทียนให้ลูกน้อยและขีดเขียนให้ลูกดูเป็นตัวอย่าง ให้ลูกน้อยกดสีลงไปบนกระดาษ

จากนั้นให้คุณพ่อคุณแม่เปลี่ยนวิธีการ ให้แตกต่างกันออกไป เช่น เปลี่ยนจากสีเทียนเป็นปากกาลูกลื่น และให้คุณพ่อคุณแม่กดที่หัวปากกาให้ปลายปากกายื่นออกมา ลูกน้อยจะเกิดการเรียนรู้ว่าหากเป็นดินสอสีเทียน ขีดเขียนได้โดยไม่ต้องกด แต่หากเป็นปากกาลูกลื่น เด็กจะรู้จักวิธีแก้ปัญหาโดยการกดหัวปากกาออกมาก่อนจึงจะขีดเขียนได้ กิจกรรมนี้นอกจากจะช่วยเสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ของลูกน้อยแล้ว ยังช่วยเสริมสร้างจินตนาการหลายๆ ด้านให้แก่ลูกน้อยอีกด้วย

การส่ง เสริมพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ให้ลูกน้อย ต้องมีความพร้อมทั้งสมองที่เติบโต และร่างกายที่แข็งแรง จากการได้รับทั้งโภชนาการที่ดี และ การเลี้ยงดูอย่างเหมาะสมตามวัย

ข่าวสด 5 ก.พ.2553

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: