กระดูกเทียมจากพลาสติก

กระดูกเทียมจากพลาสติกชีวภาพ

กระดูกเทียมจากพลาสติกชีวภาพ

งานวิจัยของคนไทยนั้นมีหัวข้อน่าสนใจมากมาย อย่างความคิการผลิตพลาสติกเพื่อมาช่วยในการประสานกระดูกที่หักแล้วสลายตัวเองได้ก็เป็นงานวิจัยที่ไอเดียดี อ่านมาจาก เคาะประตูแคมปัส ในข่าวสด ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๒

ผศ.สมหมาย ผิวสะอาด คณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (มทร.ธัญบุรี) ที่ใช้กระดูกเทียมฝังเข้าไปในร่างกาย โดยผศ.สมหมาย กล่าวว่า โดยปกติ กระดูกเทียมที่ฝังเข้าไปในร่างกายจะต้องถูกผ่าออกเมื่อกระดูกจริงงอกขึ้นมา ใหม่ซึ่งคนไข้ต้องผ่าตัดหลายครั้ง แต่สำหรับกระดูกเทียมที่ย่อยสลายได้จะช่วยลดขั้นตอนการรักษา เพราะแพทย์จะผ่าตัดใส่กระดูกเทียมเพียงครั้งเดียว จากนั้นกระดูกเทียมจะค่อยๆ ย่อยสลายในร่างกายพร้อมๆ กับเซลล์กระดูกใหม่งอกขึ้นมาแทนกระดูกเทียมในที่สุด ทั้งนี้ ในส่วนของทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยกำลังอยู่ระหว่างการหาทีมแพทย์ที่สนใจนำผลงานไปศึกษาและทดสอบ เพื่อให้ได้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

“กระดูกเทียมจาก พลาสติกชีวภาพเป็น การสังเคราะห์พลาสติกพอลิแล็กติกแอซิด (PLA)และไฮดรอกซี่อะพาไทท์(HAP) ด้วย กระบวนการไฮโดรเทอร์มอล ซึ่งได้คุณสมบัติเป็นที่น่าพอใจ พลาสติกที่ได้ คือสามารถรับน้ำหนักได้ดี ย่อยสลายได้ด้วยเอนไซม์ในร่างกายโดยไม่มีการต่อต้านใดๆ ในร่างกาย” อัตราส่วนผสมการขึ้นรูประหว่าง HAP:PLA ที่เหมาะสมคือ 40:60 ซึ่งมีความทนทาน รับน้ำหนักได้ดี ทั้งนี้ ในส่วนผสมดังกล่าวจะไม่ละลายในตัวทำละลาย ข้อดีคือ ในกระบวนการขึ้นรูปกระดูกเทียมเราจึงใช้วิธีการขึ้นรูปเชิงกล ซึ่งนอก จากรับน้ำหนักได้ดี ได้มาตรฐานเชิงพลาสติกแล้ว ยังไม่มีสารตกค้างอีกด้วย”

ผศ.สม หมาย กล่าวอีกว่า โครงการนี้ได้รับทุนวิจัยจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปี 2551 ซึ่งทีมวิจัยไม่ได้หยุดเพียงแค่นี้ เพราะเราได้มีโครงการวิจัยและพัฒนาต่อยอดด้านการขึ้นรูป เพื่อให้ได้กระดูกเทียมพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสูงสุด

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: