เตาเผาถ่าน200ลิตร..ราคาถูก ผลผลิตสูง

เตาเผาถ่าน๒๐๐ลิตร

ในคอลัมภ์หน้าการเกษตรของหนังสือพิมพ์คมชัดลึก ทุกวันจันทร์ เป็นคอลัมภ์ที่นำความรู้ทั้งการเกษตรที่น่าสนใจและการประยุกต์เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง อย่างการทำเตาเผาถ่านเพื่อให้ได้ทั้งน้ำส้มควันที่นำไปใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรได้มากมายและได้ถ่านคุณภาพสูง ควันน้อยและให้ความร้อนได้ดีและสม่ำเสมอ  อย่างบทความเรื่องเตาถ่านนี้ก็นำเสนอเรื่องที่น่าสนใจ ลองอ่านดูครับ

แม้ปัจจุบันจะมีผลิตภัณฑ์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกที่ได้มาจากพัฒนาด้าน เทคโนโลยีมามีบทบาทกับการใช้ชีวิตประจำวันมากขึ้นก็ตาม แต่ในยุคนี้ต้องยอมรับว่า ผู้คนมาหันให้ความสำคัญในการดำรงชีวิตอยู่อย่างพอเพียง ทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยที่ย้อนยุคกลับมาให้ความสำคัญภูมิปัญญาชาวบ้าน อย่างที่บ้านหอก หมู่ 4 ต.ศรีสุข อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ กว่า 60 ครัวเรือน นำเอาถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร มาผลิตเป็นเตาถ่านมาใช้เองในครัว ที่เหลือนำไปขายเพื่อเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง

พุทธา พาสมบูรณ์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านหอก ต.ศรีสุข บอกว่า ก่อนหน้านี้ได้ไปอบรมเรื่องการเผาถ่านด้วยถังน้ำมันขนาด 200 ลิตร ซึ่งชาวบ้านเรียกว่าเตาถัง 200 ลิตร เห็นว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจ ประกอบกับได้สนับสนุนเรื่องของความพอเพียงการพึ่งพาตนเองสำนักเปิดรับทั่วไป สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เมื่อกลับมาจึงมาบอกกล่าวกับลูกบ้าน แนะนำให้ทำเตาถัง 200 ลิตร ใช้ในแต่ละครัวเรือน ซึ่งปรากฏว่าได้ผลตอบรับที่ดี เนื่องจากการทำเตาถัง 200 ลิตร ใช้ต้นทุนในการทำเพียง 400-500 บาทเท่านั้น เพราะใช้ถังเก่าที่ทิ้งแล้ว แต่ผลลัพธ์ที่ได้มาทำให้ได้ปริมาณถ่านมาก ใช้เวลาในการเผาเพียง 24 ชั่วโมงเท่านั้น เมื่อนำไปหุงต้มอาหารจะมีควันน้อยหรือมีเพียงเจือจาง

“ผู้ที่สนใจเราจะมีเงินสนับสนุนให้แก่ลูกบ้านที่สนใจจำนวนเงิน 100 บาท แม้จะไม่มาก แต่ก็ช่วยดึงความสนใจให้ลูกบ้านได้ง่ายขึ้น ตอนนี้หมู่บ้านผมมีทั้งหมด 187 หลังคาเรือน มีครัวเรือนที่หันมาใช้เตาถัง 200 ลิตร จำนวน 60 ครัวเรือน และจะมีการขยายหรือชักชวนให้ครัวเรือนที่เหลือหันมาใช้เตาถัง 200 ลิตรกันให้มากที่สุด พร้อมจะรณรงค์ให้ใช้ถ่านที่ได้จากการเผาด้วยถัง 200 ลิตร มาหุงต้มอาหารให้มากที่สุดด้วย ถ่านที่ได้มาส่วนใหญ่จะเก็บไว้ใช้เอง หากเหลือเพียงพอแล้ว ต่อไปหมู่บ้านของผมจะเป็นแหล่งใหญ่ที่ผลิตถ่าน” พุทธา กล่าว

ผู้ใหญ่บ้านบ้านหอก บอกอีกว่า การรณรงค์ให้ชาวบ้านผลิตเตาเผาถ่านจากถัง 200 ลิตร ไม่สร้างปัญหาที่จะทำให้มีการตัดไม้ทำลายป่า จะใช้รากไม้ เศษไม้กิ่งไม้ที่ได้จากหัวไร่ปลายนามาเผาเป็นถ่าน หรือจะไปซื้อเศษไม้ยูคาลิปตัสที่โรงงานคัดทิ้งเอามาใช้ด้วยได้ เพราะการเผาแบบใหม่นี้ จะได้ถ่านในปริมาณมาก ไม่ต้องตัดต้นไม้ใหญ่เหมือนเมื่อก่อน นอกจากนี้ถ่านที่ได้มีควันน้อย ช่วยลดมลภาวะที่รบกวนชุมชนได้ดีด้วย

นอกจากจะได้ถ่านแล้ว ผลพลอยได้จากเตาถังน้ำ 200 ลิตร คือ น้ำส้มควันไม้ (Wood Vinegar) ซึ่งมาจากกระบวนการเผาถ่าน โดยน้ำส้มควันไม้เกิดขึ้นจากขั้นตอนการใช้ความร้อนเพื่อไล่ความชื้นในเนื้อ ไม้ ซึ่งความชื้นนี้เองได้กลั่นตัวเป็นไอน้ำและกลายเป็นหยดน้ำ ปริมาณน้ำส้มควันไม้จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับเนื้อไม้ที่ใส่ลงในเตาเผาตอน แรกว่าไม้มีความสดมากน้อยเพียงใด หากเนื้อไม้มีความสดมากก็จะได้น้ำส้มควันไม้ปริมาณมาก หากเนื้อไม้มีความสดน้อยก็จะได้น้ำส้มควันไม้ปริมาณน้อย

สรรพคุณของน้ำส้มควันไม้นั้น ได้สารพัดประโยชน์ เช่น ใช้เป็นสารปรับปรุงดิน เป็นสารป้องกันกำจัดแมลงศัตรูพืช ใช้รักษาโรคพืชบางชนิด ใช้เพื่อเร่งการงอกและการเจริญเติบโตของพืช ฆ่าเชื้อโรคและฆ่าเชื้อรา หรือจะฉีดพ่นคอกสัตว์ ลดกลิ่นอับในคอกได้เช่นกัน โดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมี นอกจากนี้ยังใช้รักษาแผลสด แผลถูกน้ำร้อน รักษาโรคน้ำกัดเท้าและเชื้อราที่ผิวหนัง มีความเหนียวติดไฟง่ายและมีกลิ่นฉุนมาก สามารถนำไปเทลงในหลุมเสาบ้าน ทาผิวไม้ก่อนสร้างบ้าน ป้องกันแมลงจำพวกปลวก มอด ทำลายเนื้อไม้ได้ หรือผสมผงถ่านกับน้ำมันดิน  สามารถนำไปโรยรอบอาคารเพื่อป้องกันสัตว์ต่างๆ เช่น มด ปลวก ตะขาบ ฯลฯ ไม่ให้เข้ามาในบ้านได้เป็นอย่างดี

ก็นับเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ในยุคที่เศรษฐกิจกำลังตกต่ำ ผู้คนต้องยึดหลักในการประหยัดและความพอเพียงในการดำรงชีพ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: