สิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน…รางวัลชนะเลิศปี2551

จากซ้าย นายเภ??รินทร์ ดียิ่ง, นายวิวัฒน์ คัดชนะ และนายคำรณ กรมกูล 3 นักศึกษาจากวิทยาการภ??ชีพนางรภ?? คว้าชนะเลิศประเภทนิสิต นักศึกษา จากผลงานกระเช้าเครื่ภ??เกี่ยวข้าวด้วยเครื่ภ??ตัดหญ้าจานโรตารี่

จากซ้าย นายเอกรินทร์ ดียิ่ง, นายวิวัฒน์ คัดชนะ และนายคำรณ กรมกูล 3 นักศึกษาจากวิทยาการอาชีพนางรอง คว้าชนะเลิศประเภทนิสิต นักศึกษา จากผลงานกระเช้าเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่

 

ทีมนักศึกษาจากบุรีรัมย์ ควงคู่ทีมวิจัยลาดกระบัง พากระเช้าเกี่ยวข้าว-เครื่องปอกเปลือกกุ้ง คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน เจ้าของผลงานบอก พร้อมสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ใหม่ เพื่อเกษตรกรไทยต่อไป
       

       บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ในโครงการ “ปตท. คลังนักคิด สิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชน” เมื่อวันที่ 13 พ.ย.51 ที่ผ่านมา ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ปตท. ผลปรากฏว่าทีมนักศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพนางรอง จ.บุรีรัมย์ คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทนิสิต นักศึกษา ส่วนอาจารย์จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ชนะเลิศในกลุ่มประชาชนทั่วไป
       
       

นายสรัญ รังคสิริ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ของปตท. กล่าวว่า โครงการนี้ส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาภาคเกษตรกรรมของประเทศ ด้วยการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตลอดจนสามารถขยายผลไปสู่ชุมชนต่างๆ ได้ โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 และมีผู้สนใจจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดทั้งสิ้น 120 ผลงาน
       
       ในปี้นี้ผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทนิสิต นักศึกษา ได้แก่ กระเช้าเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจากจานโรตารี่ ผลงานของนายคำรณ กรมกูล, นายวิวัฒน์ คัดชนะ และนายเอกรินทร์ ดียิ่ง นักศึกษา ปวส.2 แผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งมีนายนิวัฒ ชิ้นทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
       
       นายวิวัฒน์ เป็นตัวแทนของทีมเล่าให้ผู้จัดการวิทยาศาสตร์และสื่อมวลชนฟังว่า ชุมชนในท้องถิ่นของตนมีอาชีพทำนาเป็นหลัก รวมถึงครอบครัวของเขาด้วย กระทั่งในฤดูเก็บเกี่ยวครั้งหนึ่งเขาได้มีโอกาสช่วยครอบครัวเกี่ยวข้าว และรู้สึกว่าการเกี่ยวข้าวด้วยเคียวเกี่ยวข้าวแบบดั้งเดิมค่อนข้างช้า ต้องใช้เวลาและแรงงานมาก ทำให้นึกถึงเครื่องมือเกี่ยวข้าวที่ช่วยทุ่นแรงและประหยัดเวลาได้
      

จานโรตารี่และกระเช้าเกี่ยวข้าวที่ติดตั้งกับเครื่งตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ช่วยให้เกี่ยวข้าวได้เร็วขึ้น 3 เท่า

จานโรตารี่และกระเช้าเกี่ยวข้าวที่ติดตั้งกับเครื่องตัดหญ้าชนิดสายสะพาย ช่วยให้เกี่ยวข้าวได้เร็วขึ้น 3 เท่า

 
       ดังนั้นจึงริเริ่มประดิษฐ์กระเช้าเครื่องเกี่ยวข้าวขึ้นในปี 2549 และพัฒนาเรื่อยมาจนกระทั่งได้เป็นกระเช้าเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ โดยนำเครื่องตัดหญ้าแบบสายสะพายมาติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวข้าวจานโรตารี่และตะแกรงพลาสติกขึ้นรูปเป็นกระเช้าเพื่อรองรับข้าวที่เกี่ยวแล้วไม่ให้กระจัดกระจาย
       
       รวมต้นทุนแล้วประมาณไม่เกิน 9,000 บาท สามารถเกี่ยวข้าวได้ 1 ไร่ต่อหนึ่งชั่วโมง ด้วยน้ำมัน 1 ลิตร ซึ่งเร็วและประหยัดกว่าใช้เคียวเกี่ยวข้าวถึง 3 เท่า เมื่อนำไปให้เกษตรกรทดลองใช้จริง ก็พึงพอใจและให้การตอบรับดี เพราะเกี่ยวข้าวได้เร็วขึ้น เมล็ดข้าวไม่แตกหัก และใช้แรงงานน้อยลง ซึ่งช่วยประหยัดค่าแรงได้ด้วย
       
       นายวิวัฒน์ กล่าวถึงการได้รับรางวัลในครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจมาก และจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เพื่อชุมชนของตนเองต่อไป พร้อมกับฝากถึงเยาวชนไทยด้วยว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็อยากให้ทำด้วยความขยันและตั้งใจ ก็จะประสบความสำเร็จได้ไม่ยาก
       

กรรมการขณะดูการสาธิตการใช้งานเครื่งปกเปลืกกุ้งัตโนมัติ

กรรมการขณะดูการสาธิตการใช้งานเครื่องปอกเปลือกกุ้งอัตโนมัติ

       ด้าน รศ.อนุพงศ์ สรงประภา อาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล. และทีมวิจัย ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทประชาชนทั่วไป จากผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องผ่าหลังลอกเส้นดำและปอกเปลือกกุ้งระบบอัตโนมัติ”
       
       อาจารย์เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ เปิดเผยว่า ประเทศไทยส่งออกกุ้งเป็นอันดับต้นๆ ของโลก และส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนเป็นหลักในการปอกเปลือกและผ่าหลังกุ้งเพื่อนำเอาเส้นดำกลางหลังกุ้งออกไป แต่หากมีเครื่องมือช่วยในงานดังกล่าว ก็จะทำให้การปอกเปลือกกุ้งทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น ทั้งยังช่วยลดปัญหาการแพร่เชื้อโรคจากผู้ปฏิบัติงานสู่กุ้งได้ ซึ่งในต่างประเทศก็มีเครื่องลักษณะดังกล่าวใช้แล้ว แต่ยังต้องอาศัยคนในการลำเรียงกุ้งเข้าเครื่องทีละตัว
       
       ส่วนเครื่องผ่าหลังกุ้งที่ประดิษฐ์ขึ้นใหม่นี้ เมื่อใส่กุ้งเข้าไป เครื่องจะทำการคัดและจัดเรียงกุ้งเข้าสู่แท่นผ่าหลังกุ้งและดึงเอาเส้นดำออก จากนั้นกระเทาะเพื่อให้เปลือกและเนื้อกุ้งหลุดออกจากกัน แล้วจึงดึงแยกเอาเปลือกออก ซึ่งสามารถปรับกลไกให้เหมาะกับกุ้งได้หลายขนาด
       
       สามารถปอกเปลือกกุ้งได้อย่างต่ำ 30 ตัวต่อนาที ขณะที่ถ้าใช้แรงงานคนที่ชำนาญการ จะทำได้อย่างมากสุด 20 ตัวต่อนาที ซึ่ง รศ.อนุพงศ์ ออกแบบเครื่องให้มีขนาดเล็กพอเหมาะสำหรับใช้ในชุมชนชาวประมง ในราคาประมาณ 15,000 บาท ขึ้นอยู่กับวัสดุที่นำมาใช้ โดยหวังว่าจะช่วยเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายกุ้งให้กับเกษตรกรได้
        
       ทั้งนี้ รางวัลชนะเลิศทั้ง 2 ประเภท ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท ส่วนรางวัลอื่นๆ ได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท
       
       ส่วนผลงานอื่นๆ ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดมีดังนี้
       
       ประเภทนิสิต นักศึกษา
       
       รางวัลชนะเลิศ กระเช้าเครื่องเกี่ยวข้าวด้วยเครื่องตัดหญ้าจานโรตารี่ ผลงานของทีมนักศึกษาแผนกช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพนางรอง จ.บุรีรัมย์
       
       รองชนะเลิศอันดับ 1 ระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมผ่านมือถือ ผลงนของนายสังวร สีสุทัศน์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

ระบบแจ้งเตืนภัยน้ำท่วมผ่านมืถื

ระบบแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมผ่านมือถือ

       
       รองชนะเลิศอันดับ 2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำกากมะพร้าวมาสร้างเป็นแผ่นทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิด ผลงานของ นายณัฐดนัย ตันติเจริญการ, นายรสสุพล แสงคีรีเขต และนายเมธา เป้าชัง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

แผ่นทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเรืนเลี้ยงไก่ระบบปิดที่ทำจากกากมะพร้าว

แผ่นทำความเย็นแบบระเหยสำหรับโรงเรือนเลี้ยงไก่ระบบปิดที่ทำจากกากมะพร้าว

       
       รองชนะเลิศอันดับ 3 โมดูลควบคุมสารละลายอินทรีย์เลี้ยงพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ระบบหมุนเวียนด้วย MCT-02-6 ผลงานของนายสุทธิพงศ์ กุลวัฒนา ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
       

โมดูลควบคุมสารละลายินทรีย์เลี้ยงพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ระบบหมุนเวียนด้วย MCT-02-6

โมดูลควบคุมสารละลายอินทรีย์เลี้ยงพืชแบบไฮโดรโพนิกส์ระบบหมุนเวียนด้วย MCT-02-6

        ระเภทประชาชนทั่วไป
 
      
       รางวัลชนะเลิศ เครื่องผ่าหลังลอกเส้นดำและปอกเปลือกกุ้งระบบอัตโนมัติ ผลงานของ รศ.อนุพงศ์ สรงประภา และคณะ ภาควิชาฟิสิกส์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ สจล.
       
       รองชนะเลิศอันดับ 1 เครื่องบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือนและการนำน้ำมันปาล์มไปใช้ ผลงนของนายสมชาติ นนทะนาคร จ.นนทบุรี
       

เครื่งบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรืน

เครื่องบีบน้ำมันปาล์มสำหรับครัวเรือน

       รองชนะเลิศอันดับ 2 รถตัดอ้อยขนาดเล็ก ผลงานของนายทนงศักดิ์ มูลตรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นายทนงศักดิ์ มูลตรี ขณะธิบายเกี่ยวกับผลงานรถตัด้ยขนาดเล็ก

นายทนงศักดิ์ มูลตรี ขณะอธิบายเกี่ยวกับผลงานรถตัดอ้อยขนาดเล็ก

       
       รองชนะเลิศอันดับ 3 เครื่องควบคุมแสงสว่างด้วยคอนโทรลเลอร์ ผลงานของ ผศ.ดร.สุชาติ แย้มเม่น และคณะ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก.

เครื่งควบคุมแสงสว่างด้วยคนโทรลเลร์

เครื่องควบคุมแสงสว่างด้วยคอนโทรลเลอร์

ผู้จัดการออนไลน์ 17 พฤศจิกายน 2551

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: