เครื่องกรอกและปอกข้าวหลาม

เครื่งกรกและปกข้าวหลาม

เครื่องกรอกและปอกข้าวหลาม

เครื่องกรอกและปอกข้าวหลาม ไอเดียนักศึกษามรภ.เพชรบูรณ์
ไอคิวทะลุฟ้า….ปฤษณา กองวงค์

26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 ข่าวสดรายวัน

ข้าวหลาม อาชีพหลักสร้างรายได้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศไทย ล่าสุดโกอินเตอร์ ส่งนอกกันแล้ว ข้าวหลามฝีมือชาวบ้านหมู่บ้านพรหมยาม ต.สามแยก อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ มีจำนวนผลิตไม่ต่ำกว่า 1,300 กระบอกต่อวัน ถ้ามีออร์เดอร์จากบริษัทสั่งเข้ามาต้องผลิตมากถึงวันละ 20,000 กระบอก เพื่อส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์และออสเตรเลีย

จากความต้องการของตลาดที่มีมากขึ้น กลายเป็นที่มาของ “เครื่องกรอกข้าวหลาม” และ “เครื่องปอกข้าวหลาม” ผลงานทั้ง 2 ชิ้นนี้ เป็นฝีมือและไอเดียของ นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการผลิต มหาวิทยา ลัยราชภัฏเพชร บูรณ์ เข้าร่วมประกวดในโครงการ “ราง วัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (นวท.) ประจำปี 2551” จัดโดยสมาคมวิทยา ศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สสส. ปตท. และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อไม่นานนี้

“เครื่องกรอกข้าวหลาม” ฝีมือนายนัฐพงษ์ มีสี นายรังสฤษดิ์ ซาบุ นายศุภชัย ไทยประยูร และนายเสรี ทองใบ

“เครื่องปอกข้าวหลาม” ฝีมือนายกล้า สีอินดำ นายณัฐพงษ์ ขวัญหอม นายปรเมษฐ์ คำสิบ และนายแสงสุรีย์ คำลา

เครื่งกรกและปกข้าวหลาม

เครื่องกรอกและปอกข้าวหลาม

นายศุภชัย ไทยประ ยูร หรือ อั๋น หนึ่งในทีมผู้ผลิตเครื่องกรอกข้าว หลาม เล่าต่อว่า การกรอกข้าวหลามแต่ก่อนใช้มือกรอกเมล็ดข้าวลงไปในกระบอกไม้ไผ่ ต้องใช้แรงงานคนจำนวนมากเพื่อให้เสร็จตามเวลา จึงสร้างเครื่องนี้ขึ้นเพื่อลดแรงงานคน ลดระยะเวลา ทำให้ข้าว หลามสะอาดถูกหลักอนามัย และช่วยส่งเสริมการผลิตข้าวหลามกับกลุ่มผู้ประกอบการรายอื่นๆ ให้ผลิตได้มากตามต้องการ เครื่องกรอกข้าวหลามนี้จะกรอกข้าวหลามได้ 25 กระบอกในเวลา 1 นาที เมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานคนใน 1 นาทีทำได้เพียง 3 กระบอก ถือว่าทำงานได้เร็วกว่าคนถึง 8 เท่า และในเวลา 50.4 นาทีกรอกข้าวหลามได้ประมาณ 1,264 กระบอก

แต่เมื่อถึงขั้นตอนปอกเกิดความยุ่งยาก บางครั้งได้รับอันตรายจากคมมีดที่ใช้ปอก

นายแสงสุรีย์ คำลา หรือ แสง เล่าถึงเครื่องปอกข้าวหลามที่ช่วยกันสร้างขึ้นว่า ความโดดเด่นอยู่ที่ชุดใบมีดที่ใช้ปอกข้าวหลาม ซึ่งกลม เรียว และคมมาก กว่าจะทดลองและได้ค่าองศาของใบมีดที่ดีตามต้องการใช้เวลาทดสอบนานมาก

เครื่งกรกและปกข้าวหลาม

เครื่องกรอกและปอกข้าวหลาม

การใช้งานเริ่มจากเปิดฝาตัวเครื่อง นำใบมีดเฉพาะไซซ์กระ บอกข้าวหลามมาวางไว้ที่เบ้ารองรับมีดที่อยู่ในตัวเครื่อง ปิดฝาครอบ นำกระบอกข้าวหลามไปไว้ที่ปากคมมีดให้อยู่ตรงกลาง จากนั้นหมุนปรับความหนาของเปลือกผิวไม้ไผ่ที่ติดอยู่กับฝาปิดว่าจะปอกเปลือกออกเท่าไหร่ กดหัวกดเพื่อดันกระบอกข้าวหลาม โดยใช้มือหมุนขับเฟืองสะพานผ่านใบมีดจนสุดกระบอกข้าวหลาม ผิวนอกของกระบอกข้าวหลามจะแตกออก เหลือผิวกระบอกเนื้อขาวหุ้มเนื้อนำไปจำหน่าย

เครื่องปอกจะใช้เวลาปอกกระบอกละ 39 วินาที ถ้าใช้แรงคนปอกใช้เวลากระบอกละ 2 นาที จึงเร็วกว่าคนปอก 3 เท่า

ผิวกระบอกข้าวหลามที่ได้ยังเรียบและกลมกว่าใช้แรงงานคน แม้ว่าผิวจะมีเสี้ยนของเนื้อไม้เล็กน้อยแต่เป็นที่ยอมรับได้ นอกจากนี้ยังประหยัดพลังงานและปลอดภัย แต่ข้อด้อยคือยังทำได้ทีละกระบอกและยังต้องใช้แรงงานคน บางกระบอกหนามากต้องใช้แรงเยอะ การวางกระบอกแรกต้องให้ได้ศูนย์กลางจึงจะง่ายกับกระบอกถัดไป

แสงกล่าวถึงความคาดหวังของผลงานว่า “อยากให้เผยแพร่และนำไปใช้ได้จริง หรือนำไปประยุกต์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์สูงสุดกับผู้ประกอบการ”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: