ทำนาดำลดต้นทุนกว่าเท่าตัว

รถดำนาคูโบต้า

รถดำนาคูโบต้า

 

นั่งอ่านหนังสือพิมพ์คมชัดลึกฉบับวันพุธ 13 สค.2551ในหน้าเกษตกร คอลัมภ์”เกษตรกรคนเก่ง”ได้พูดถึงการทำนาดำว่าช่วยประหยัดต้นทุน มีภาพประกอบเป็นคุณปรีชา นางแสงนั่งบนรถดำนา ก็เลยงงว่า เดี๋ยวนี้มีรถช่วยดำนาแล้ว ไม่รู้ว่าวิทยาการการดำนาก้าวไปขนาดนี้แล้ว สองวันก่อนยังเห็นชาวบ้านมาช่วยกันดำนาอยู่เลย ไม่เคยเห็นเจ้ารถนี้มาก่อน แถมยังเข้าใจมาตลอดว่าเวลาปลูกข้าวต้องเพาะกล้า ดำนา ก็ได้มารู้ว่าแถวอีสานเขาทำนาหว่าน เข้าใจผิดมาตลอดว่า ทำนานั้นมีแต่นาดำ

ข้อดีของการทำนาดำ…การทำนาดำ ประหยัดต้นทุน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม                                                     นายจำรูญ  นาคนวล ผู้ใหญ่บ้านรงระ ต.ตูม อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ ถือได้ว่าเป็นเกษตรกรอีกหนึ่งท่านที่ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจาการทำนาหว่าน มาสู่การทำนาดำ โดยมีความเชื่อว่า การทำนาดำนั้นสามารถประหยัดต้นทุนการผลิตในดานการสารเคมี เพื่อปราบศัตรูพืช และลดต้นทุนในด้านเมล็ดพันธุ์ข้าวลงได้อย่างมากมาย ประมาณ   1ใน 4 ส่วน   ของการทำนาหว่าน

 

            การทำนาดำนั้นมีผลดีต่อชาวนา หลากหลายประการดังนี้การทำนาดำนั้นมีผลดีต่อชาวนา หลากหลายประการดังนี้

            1. ต้นทุนการผลิตลดลง เนื่องจากนาดำนั้นสามารถควบคุมวัชพืช มิให้เติบโต  โดยการคราดและทำลายวัชพืชก่อนที่จะปักดำส่งผลให้เกษตรกรมิต้องใช้สารเคมีในการปราบศัตรูพืช

2.ไม่ต้องพึ่งปุ๋ยเคมีและสารเคมีทั้งหลาย   จากการทำนาดำ พบว่า ต้นข้าวสามารถเจริญเติบโตได้โดยไม่มีการชะงัก  เพราะระยะห่างของต้นข้าวแต่ละต้นมีความเหมาะสม ส่งผลให้ต้นข้าวไม่ต้องแย้งอาหารกัน ดังนั้นการใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีเพียงเล็กน้อย  ก็พอเพียงสำหรับการเติบโตของต้นข้าว

3. ประหยัดเมล็ดพันธุ์ข้าว   ประมาณ 1ใน 4 ส่วนของการทำนาหว่าน การทำนาหว่านนั้น ต้องใช้เมล็ดพันธุ์โดยเฉลี่ยไร่ละ 25 กิโลกรัม ในขณะที่ทำนาดำ  ชาวนาต้องหว่านกล้าก่อนที่จะไปดำนาคิดโดยเฉลี่ยตกไร่ 4   กิโลกรัม แค่นั้นเอง ซึ่งจะเห็นว่าความต่างและความประหยัด ระหว่างการทำนาดำและนาหว่าน ว่าอย่างไรกันแน่ที่จะก่อให้เกิดผลดีต่อชาวนามากกว่ากัน

                4.การฟื้นฟูความอุดมสมบรูณ์ ของสัตว์น้ำและพืชพันธ์ จากที่กล่าวไปเบื้องต้น พบว่าการทำนาดำสามารถลดการใช้สารเคมีลง   ดังนั้นเมื่อแปลงนาไหน ที่ทำนาดำจะเห็นว่าเริ่มมี หอย กุ้ง ปู ปลา กบ เขียด ให้เห็นในแปลงนา ความอุดมสมบูรณ์และการเกื้อกูลกัน ของระบบนิเวศในแปลงนาเริ่มเกิดขึ้น

               

 

 

แล้วเจ้ารถนี้มีสรรถนะแค่ไหน… เครื่องดำนาสามารถปักดำกล้าได้ประมาณวันละ 6 ไร่ โดยใช้แรงงานคน 2 คน ปักดำกล้าครั้งละ 4 แถว ระยะระหว่างแถว 30 ซม. ระยะระหว่างกอสำหรับนาปี 15 ซม. นาปรัง 11 ซม.

ภาพแรกเป็นภาพของรถดำนาแบบเดินตามของคูโบต้า…รายละเอียดเข้าไปดูที่…เวบไซด์คูโบต้า


รถดำนาตอนนี้มีอยู่ 2 แบบ คือแบบเดินตามกับแบบนั่งขับ ซึ่งตอนนี้ผมมีทั้ง 2 แบบครับ รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้คือถาดเพาะกล้า  โดยตอนนี้ราคาของรถดำนาแบบเดินตามก็จะไม่แพงมาก เท่าที่ดูๆราคาของแบบเดินตามีตั้งแต่หกเจ็ดหมื่นจนถึงแสนกว่า ส่วนแบบนั่งขับนั้นเกือบห้าแสน แพงใช่เล่นเลย

 

ลองมาอ่านบทความในเดลินิวส์ที่พูดถึงการรับจ้างดำนาของคุณปรีชา นามแสง

…….เกษตรยึดวิธีทำนาดำและเกษตรอินทรีย์เพิ่มผลผลิตข้าว… ( 21 / 07 / 2551 )

ปรีชา นาแสง เกษตรกร ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก นับเป็นเกษตรกรที่ผ่านชีวิตมาอย่างลำบาก ผ่านการใช้ชีวิตมาแล้วหลายรูปแบบ ทั้งเดินทางไปทำมาหาเลี้ยงชีพที่ต่างประเทศ ไปเป็นช่างที่ประเทศในตะวันออกกลาง ก่อนเดินทางกลับมาปักหลักประกอบอาชีพในประเทศไทยอีกมากมายหลายอย่าง แต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร ก่อนจะหันมาทำธุรกิจขายปุ๋ย ออกเร่ไปบรรยายสรรพคุณเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยในนาข้าว ให้กับเกษตรกรชาวนาได้รับฟังกันและมีคำถามหนึ่งที่โดนใจนั่นคือ “บรรยายเรื่องปุ๋ยเก่งแบบนี้ ทำนาเป็นหรือเปล่า”
 
นอกเหนือจากคำถามข้างต้นที่ทำให้ต้องมาขบคิดแล้ว จากการที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลแนวคิดกับเกษตรกรมาโดยตลอด แต่กลับพบว่าชาวนาปลูกข้าวได้เกวียนละนับพันนับหมื่นบาท แต่ทำไมชาวนายังถึงยากจนและเป็นหนี้สินกัน ด้วยเหตุผลในสิ่งที่สัมผัสจากเกษตรกร จึงกลายเป็นแรงผลักดัน ที่คิดจะทำนาเพื่อให้รับรู้และเข้าใจถึงปัญหาของการทำนาและเพื่อจะได้เป็นทางออกให้กับชาวนา ประกอบกับเล็งเห็นว่า สภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน ชาวนาส่วนใหญ่ ประสบกับปัญหาข้าวยากหมากแพง ถ้าหากชาวนาทำนาแล้ว ไม่ประสบผลสำเร็จหรือได้ผลผลิตข้าวน้อย ก็จะเป็นการซ้ำเติมชาวนาเข้าไปอีก จึงคิดว่าจะทำอย่างไรดี ชาวนาถึงจะทำนาแล้ว ได้ผลผลิตมีกำไรและคุ้มค่ากับการทำนามากที่สุด จนสามารถยืนหยัดลืมตาอ้าปากได้ด้วยตัวเอง
 
จากการลองผิดลองถูกมาในระยะแรก ในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จ เมื่อค้นพบว่า การลดต้นทุนการผลิตในการทำนาและการเพิ่มผลผลิตให้กับนาข้าวอย่างเป็นรูปธรรม ตามปรัชญาที่ว่า การทำนาที่ได้ผลผลิตข้าวสูง  ได้ข้าวที่มีคุณภาพดี นาข้าวประสบปัญหาวัชพืชน้อยและลดต้นทุนการผลิต จะทำให้ชาวนาสามารถประกอบอาชีพมีรายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ด้วยการทำนาแบบวิธีดั้งเดิมโบราณ
 
นั่นคือการทำนาด้วยวิธีการ “ดำนา” และการใช้เกษตรอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและจากการทำนาด้วยวิธีนี้ นาข้าวจะให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นด้วย มากกว่านาหว่าน เฉลี่ยต่อไร่ถึงประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ ปัญหาวัชพืชน้อย การดูแลรักษาง่าย ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีถึงไร่ละ 500-700 บาทเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนจากการใส่ปุ๋ยเคมีมาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ และเพื่อลดเวลาและค่าแรงในการดำนา จึงหันมาใช้วิธีการดำนาด้วยรถดำนา สำหรับขั้นตอนการดำนาด้วยรถดำนา มีขั้นตอนดังนี้
 
1.ขั้นตอนการทำนาดำด้วยรถดำนา เริ่มจากเกษตรกรเลือกพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี ที่ต้องการจะนำมาเพาะเป็นต้นกล้า จากนั้นแช่เมล็ดในน้ำก่อนเพาะ 1 คืน จากนั้นนำเมล็ดขึ้นจากน้ำ มาบ่มในกระสอบอีก 1 คืน แล้วนำมาเพาะเมล็ดในถาดเพาะกล้า โดยใช้แกลบเผา (ใช้เมล็ดข้าวประมาณ 200-250 กรัม/ถาด) ก่อนนำถาดมาซ้อนกัน เพื่อบ่มให้แทงหน่อประมาณ 1-2 วัน หลังจากนั้นนำถาดเพาะกล้าไปแผ่ในแปลงอนุบาลประมาณ 15-20 วัน แต่ต้องดูแลน้ำให้ดี
 
2.ขั้นตอนการนำกล้าไปใช้งาน ใช้วิธีม้วนกล้าตามความยาวของถาด (ใช้กล้าที่อายุประมาณ 15-20 วัน) นำใส่รถกระบะเพาะกล้า เพื่อนำไปปักดำ สำหรับการปักดำควรปรับแปลงนาให้ได้ระดับสม่ำเสมอ ตรวจสอบได้โดยหล่อน้ำประมาณ 1 นิ้ว หากน้ำคลุมทั่วดินแปลว่าได้ระดับดี ในกรณีมีหอยเชอรี่ ให้ควบคุมหรือกำจัดโดยยาเคมี หรือกากชาหว่านลงไปในแปลง หรือฉีดพ่น หลังจากหล่อน้ำคลุมดินทันที
    
3.ขั้นตอนการใส่กล้าในแผงบรรจุของรถดำนา จะต้องปรับระยะความลึก ที่ต้องการประมาณ 2-5 เซนติเมตรและปรับระยะห่างระหว่างกอ 12-28 เซนติเมตร จากนั้นเลือกจำนวนต้นกล้าต่อกอ ประมาณ 3-8 ต้น/กอ ส่วนการปักดำสามารถเลือกความเร็วได้ตามต้องการ
 
สำหรับรถดำนาแบบนั่งขับ 1 คัน สามารถทำงานได้ประมาณ 2-2.5 ไร่/1 ชั่วโมงและเทียบกับการใช้แรงงานคนประมาณ 60-80 คน ขณะที่เมื่อเทียบจากแรงงานคนทำนาจะได้ประมาณ 15-20 ไร่ต่อวัน
 
ปัจจุบันเกษตรกรผู้นี้ ได้ซื้อรถดำนา 2 คันและเช่าที่นาอีก 8 ไร่ เพื่อใช้เป็นสถานที่เพาะเลี้ยงต้นกล้าข้าวพันธุ์ดี และว่าจ้างคนงานอีกร่วม 30 คน รับจ้างปักดำนาให้กับเกษตรกรชาวนาทั่วไป….นับว่าเป็นความสะดวกอย่างยิ่งยวดเหมาะสำหรับยุคปัจจุบันที่ต้องการความสบายและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การดำนาแบบใช้แรงงานคนนับว่าเป็นวิถีชีวิตอันดีงามของคนไทย…ที่ควรแก่การอนุรักษ์ไว้เช่นกัน.
ภาพของรถแบบอื่นๆ……..
รถดำนา
รถดำนา
รถดำนา
รถดำนา

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: