๑๔.บอกคนอื่นว่าเขาสำคัญกับคุณอย่างไร

100 Simple Ways To Happy EveryDay 14

กล้าที่จะเอ่ยปากบอกความสำคัญของคนรอบข้าง…
การบอกความสำคัญของคนอื่นที่มีต่อคุณ
จะเพิ่มกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันให้ดีขึ้น
ความสัมพันธ์ที่ดีย่อมนำความสุขมายังทั้งเราและเขา
จงบอกด้วยความจริงใจ…แสดงออกด้วยท่าทีที่จริงใจ
ไม่ว่าใครก็ตามเมื่อมีคนมาบอกถึงความสำคัญของตัวเขาเอง
ก็ย่อมมีความสุขจากการที่มีคนเห็นคุณค่าของตัวเอง
หัวใจคงพองโตไปด้วยความยินดีไปทั้งวัน…
วันนี้คุณกล่าวชมเพื่อน…คนรอบข้างคุณบ้างหรือยัง???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: