๙.ภูมิใจในรากเหง้าของตัวเอง

100 Simple Ways To Happy EveryDay

…การที่เรานั่งระลึกถึงรากเหง้าตระกูลเชื้อชาติของตัวเอง รู้ที่มาที่ไปของตัวเองและครอบครัว สามารถให้ความภูมิใจเข้าใจตัวเองมากขึ้น และยังส่งแรงผลักให้ก้าวเดินต่อไปยามที่ต้องเผชิญกับอุปสรรค
…ความภูมิใจในสายใยที่ทอสืบต่อกันจากคนรุ่นหนึ่งไปยังอีกรุ่นหนึ่ง เป็นสายใยที่นำมาซึ่งแรงพลัง คุณควรหาเวลาว่างๆนึกถึงควมภูมิใจในสายใย เพื่อสร้างความสุขความภูมิใจในรากเหง้าของตนเอง รู้ที่มาและมองเห็นที่ไปของตนเองอย่างชัดเจน

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: