๔…สร้างความสมดุลย์ในชีวิต


…ค้นหาความสมดุลย์ของชีวิต
…ในชีวิตเรานั้น มีส่วนประกอบในด้านต่างๆ
ไม่ว่าชีวิตส่วนตัว ชีวิตครอบครัว หรือ ชีวิตการงาน
ในแต่ละด้าน เราก็มีเป้าหมายอยู่แล้ว
ความสอดคล้องและส่งเสริมกันของเป้าหมายในแต่ละด้านนั้น
ช่วยให้เราดำเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างราบรื่นและพร้อมกันได้ทุกด้าน
…คนที่รู้จักปรับเป้าหมายในแต่ละด้านให้สมดุลย์กันได้ ย่อมเดินไปสู่จุดหมายได้อย่างมีความสุขและ สิ้นเปลืองเวลาหรือทรัพยากรน้อยที่สุด
…สมดุลย์แห่งชีวิต จะพาชีวิตในแต่ละย่างก้าวเต็มไปด้วยความพอใจและความสุข
…จุดสมดุลย์ในชีวิตคุณอยู่ตรงไหนครับ
และคุณหาจุดสมดุลย์เจอแล้วใช่ไหม???

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: